Hengqin Financial Services Bureau visits the Faculty of Law

Delegation of Hengqin Financial Services Bureau visits the Faculty of Law on 15 March 2019.

Dean Tong Io Cheng, accompanied by Associate Dean Wei Dan, Prof. Tu Guangjian, Prof. Li Zhe and Dr. Chin Chio Keong, welcomed the delegation and showed the guests around the Faculty and the Moot Court.